Frilansande personalchef
"Personalchef att hyra." Med denna slogan marknadsför Donald Mannerdahl sitt företag. För tre år sedan arbetade han med personalfrågor på bank, i dag är han frilansande personalchef, rekryteringskonsult och egenföretagare.
Donald Mannerdahl hjälper små och medelstora företag att hitta rätt kompetens samt bistår företagsägare, VD:ar och chefer med personalansvar i personal/arbetsrättsliga frågor.
- Jag behöver inte någon hjälp med personalrekrytering, jag har aldrig gjort någon felrekrytering, dessutom är det så dyrt." Så låter det ofta när mindre företag ska rekrytera, men när det går snett hör de av sig, säger Donald Mannerdahl.

Donald Mannerdahl har tagit fram en modell som han tycker är nödvändig för rekryteringsprocessen. I det första steget tar han kontakten med uppdragsgivaren och tittar på hur förtaget är organiserat. Tillsammans gör de också en så kallad sökprofil. Vad är det förtaget behöver? Vilka kunskaper och vilken personlighet ska den nya personen ha?

Steg två är att välja rekryteringsväg. Hur ska annonsen utformas, vilka kontakter måste tas med olika media? Många hamnar helt i händerna på media. Publicerar de en annons i en tidning blir de nedringda av andra som försöker få dem att annonsera. Det går att få ner kostnaderna med 30-40 %, bara genom att ha kunskap om hur man ska utforma annonsen.

I steg tre handlar det om meritvärdering. Uppdragsgivaren har ofta ingen möjlighet att träffa kanske hundra sökande, utan istället kan ett första urval göras. Donald Mannerdahl poängterar också att det kan vara positivt för uppdragsgivaren att slippa säger nej till arbetssökande. Dessutom undviker man en del fallgropar. Vid första intervjun är det lätt att missa kompetensen bara för att det blev en trevlig stämning runt fikabordet…
- För mig är det lättare att vara objektiv. Jag kan se till den faktiska kompetensen. Jag ska inte "leva" med den här personen och behöver inte knyta några sociala kontakter.

Uppdragsgivaren kan i steg fyra presenteras för en liten utvald grupp för en första intervjuomgång. Där kan företaget bedöma professionen och jag kan i nästa steg bedöma personen, säger Donald Mannerdahl. Det gör han i sluturvalet där han med hjälp av tester och djupintervjuer bildar sig en uppfattning om personen.

I sluturvalet ingår också att säga nej till de sökande som inte får jobbet. Det är aldrig kul att vara den som säger nej, men det måste göras på ett snyggt sätt. När det till sist kommer till anställning och uppföljning hjälper Donald till med bland annat lönesättning.
- Med min branschkunskap kan jag se till att det blir "rätt" lönenivå, säger han. Merparten av mina kunder har valt att ha ett långsiktigt samarbete med mig, vilket jag tolkar som att man ser värdet av mina insatser i förhållande till mitt konsultarvode. En nöjd kund är en bra kund…

Mannerdahl Rekrytering & Organisationsutveckling AB

Bransch:
Tjänster

Telefon: 08-446 19 60
Fax: 08-446 19 65


Email:
d@mannerdahl-rekrytering.se

Hemsida:
www.mannerdahl-rekrytering.se

Adress:
Mannerdahl Rekrytering & Organisationsutveckling AB
Box 1418
18314 Täby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN